Plats

Arrossada

A Arrossades de la Tieta Rosa ofreim arrossos de tots tipus, de carn, de peix, de marisc…

Date:

05/03/2018